Dezenfeksiyon, başta içme suyu olmak üzere artezyen, kullanma ve arıtılmış atık sularda mevcut olabilecek bakteri, virüs ve diğer patojenik mikroorganizmaların elimine edilerek enfeksiyon yapmayacak düzeye indirilmesi işlemidir.

Standart Tip Dozajlama Sistemleri
Bu sistemlerde dozajlama manuel olarak ayarlanmaktadır. Dozlanacak kimyasal miktarı, pompa üzerindeki strock değeri ile ayarlanmaktadır. Diğer dozaj pompalarında olduğu gibi bu pompalarla birçok değişik akışkan dozlanabilmektedir.

Otomatik Kontrollü Dozajlama Sistemleri
ORP kontrollü sistemleri, sudaki kimyasal miktarını ölçerek kimyasal dozajını ayarlamaktadır. Set edilen kimyasal miktarını ölçerek dozajı durdurur ya da dozlamayı sürdürür. mV değerlerine bağlı olarak dozajın ayarlanmasını sağlar. Set edilen giriş ve çıkış mV değerlerine bağlı olarak suya kimyasal dozlamaya otomatik olarak başlar ya da dozlamayı durdurur.

ULTRA VİOLE SİSTEMİ