Tekli Yumuşatma Sistemleri

Suların sertliği; içerisindeki çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonu ile ifade edilir.

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleştirilir. Çözünmüş katyonik reçine, sudaki Ca ve Mg iyonlarını tutarak yumuşatma işlemi yapar. Reçine üzerinde biriken ve sertliğe neden olan Ca ve Mg iyonlarını rejenerasyon esnasında verilen tuz ile yerini sertlik yapmayan sodyum iyonlarına bırakır.

yumusatma