Günümüzde ilerleyen teknoloji ve çoğalan insan nüfusunun bir sonucu olarak, dünyamız her alanda hızla kirlenmekte ve kötü bir duruma gelmektedir.

Bu durumdan su kaynakları da olumsuz şekilde etkilenmektedir. Kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarında meydana gelen olumsuz durumlar, bazı zamanlar da alışa gelmiş arıtma yöntemlerinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır.

Bu gibi durumlarda ya da yüksek düzeyde arıtma istenilen özel proses sularında Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) Üniteleri kullanılmaktadır. Reverse osmosis sistemi (Ters Ozmoz) en umumi tanımıyla, suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme sürecidir.

Aynı zamanda bir çeşit yüksek filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan Reverse Ozmoz üniteleri yüksek teknolojinin en son yeterliliklerinin kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır.